Дом на карте
ЖК "Акварели от Континента"-1

г. Ковров, ул. Строителей, 45